Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, fredag 5 juni, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Vård och omsorg

Det rapporteras fortfarande om en hög men relativt stabil belastning på hälso- och sjukvården. Region Dalarna har under veckan fattat ett nytt inriktningsbeslut vilket innebär en successiv återgång till normalverksamhet. Inom vården ses nu en ökning av smittade i de norra delarna av länet som tidigare haft relativt få smittade. Kommunerna rapporterar ett stabilt men ansträngt läge inom sina vårdverksamheter. De materiella resurserna är nu tillräckliga, men fortsatt beroende av ständiga leveranser.

Region Dalarna har fått i uppdrag från regeringen, via Folkhälsomyndigheten, att utöka provtagningen för covid-19. Region Dalarna samverkar med Länsstyrelsen i Dalarnas län för att utöka provtagning så att den inom kort även omfattar personer i samhällsviktiga funktioner. Mer information om arbetet kommer från Region Dalarna under nästa vecka.

Region Dalarna rapporterar också att antikroppstester kommit igång under veckan, medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg kommer att prioriteras.

Region Dalarna kommer satsa en miljon kronor på forskning om covid-19. Pengarna kommer ifrån regionstyrelsens utvecklingsmedel till forskningsnämnden och Centrum för klinisk forskning.

Besöksnäringen, föreningslivet och arbetsmarknaden

Besöksnäringen i länet är fortsatt den mest påverkade sektorn. Även föreningslivet i länet drabbas ekonomiskt till följd av inställda evenemang. Arbetslösheten stiger fortfarande men inte lika snabbt som tidigare.

Nya rekommendationer om resande från den 13 juni

Folkhälsomyndigheten häver avrådan från icke nödvändiga resor, från den 13 juni 2020. Det innebär att rekommendationer som att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd till andra blir än viktigare, och att andra insatser också krävs för att hålla smittspridning nere.

Andra händelser som påverkar länet – brandrisk och höga flöden

I länet råder en ökad risk för gräsbränder och höga flöden i de norra delarna, samt risk för skogsbrand och gräsbrand i länets övriga delar. Detta innebär en ökad belastning på länets räddningstjänster. MSB har bistått med resurser under veckan, bland annat med två helikoptrar placerade i Mora. Under veckan har det skett naturvårdsbränningar i Dalarna och angränsande län med kraftig rökutveckling som dragit in över Dalarna. Detta har lett till or hos allmänheten och resulterat i många inkommande samtal till SOS Alarm.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta just nu:

  • Fira säkert – var rädda om varandra.
  • Undvik onödiga resor.
  • Om du är 70 år eller äldre – umgås bara om alla är friska, träffas utomhus och på avstånd.

Kontakt