Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökning av antalet vargar i Dalarna

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Resultatet från inventeringsperioden 2019/20 visar att det finns 65 vargar i Dalarna. Det är en större stam jämfört med förra vinterns uppskattning som visade 35 vargar. Länets förvaltningsmål säger att Dalarna ska ha 80 vargar för att bidra till en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige.

Länsstyrelsen har uppdrag att årligen inventera de stora rovdjuren i länet. För varg gäller att i första hand hitta familjegrupper och föryngringar (valpkullar), samt nya revirmarkerande par (vargpar som ännu inte fått valpar). Antalet valpkullar som fötts ligger till grund för populationsuppskattningen av det totala antalet vargar som finns.

– Vintern 2019/20 var speciell eftersom spårning på snö försvårades under senvintern då det var dåligt med snö i stora delar av länet. Men under vintern genomfördes också en stor extrainventering av vargspillning i samarbete med Jägareförbundet och även allmänheten var inbjuden att samla vargspillning för DNA-analys. Sammantaget gav vinterns insatser en god bild av förekomsten av familjegrupper och andra stationära vargar i länet. I Dalarna insamlades totalt 752 prover för DNA-analys av länsstyrelsens personal och övriga, säger Lena Berg, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Familjegrupper

I Dalarna hittades familjegrupper (med årsvalpar) i två revir som ligger helt inom länets gränser. (Tansen och Finnsjön). Tio ytterligare revir med familjegrupper ligger på länsgränserna och delas med andra län. Dalarna berördes alltså av 12 revir med familjegrupper, varav flera ligger huvudsakligen i andra län. Det fördelade antalet föryngringar till Dalarnas län under säsongen 2019/20 var 6,49. Det betyder att Dalarna beräknas ha 65 vargar i länet.

Revirmarkerande par

Två revir med nya revirmarkerande par hittades i revir helt inom länets gränser (Björnberget och Låsen) Ett nytt par delas med Gävleborg (Mållången). Dalarna berördes alltså av tre revir med revirmarkerande par, som blev fastställda under vintern. Nya par kan bildas när som helst under året och i ytterligare ett par områden bedöms det som att nya par finns.

Tabell över föryngringar och revirmarkerande par i Dalarnas län:


Föryngringar

Revirmarkerande par

Totalt

2019/20

6,49

2,5

8,99

2018/19

3,5

3,1

6,6

2017/18

6

3,83

9,83

2016/17

9,7

7

16,7

2015/16

8,2

8,5

16,7

2014/15

9,7

4,5

14,2

Antalet vargar i Sverige ökar

Enligt den senaste inventeringen är stammen större jämfört med i fjol. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2019/20 beräknas till cirka 450 vargar, varav cirka 365 i Sverige.

– Inventeringen visar att vargstammen nu ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

– Antalet vargar påverkar hur vargstammen kan förvaltas. Naturvårdsverket kan nu börja jobba med att se om det är möjligt att överlåta rätten för beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Länkar till mer information

Kontakt