Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, fredag 29 maj, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Vård och omsorg

Vi ser en fortsatt stor påverkan på hälso- och sjukvård. Dock finns också en positiv trend vad gäller antal personer i behov av IVA-platser och just nu råder det ingen resursbrist för att upprätthålla prioriterad sjukvårdsverksamhet.

Trycket på sjukvården och dess personal beräknas kvarstå och om planerad vård skjuts upp kommer den stora belastningen på vården fortsätta under en längre tid. Flera kommuner rapporterar om ansträngt läge vad gäller personal inom vården.

Tillgång till sjukvårdsmaterial för kommuner samt Region Dalarna är kortsiktigt tillräcklig men fortsatt beroende av ett ständigt inflöde. Socialstyrelsens leverans av handsprit har kommit och fördelats mellan kommunerna.

Ekonomi och arbetsliv

Antalet konkurser har ännu inte påverkats i Dalarna och vi ser även en positiv utveckling vad gäller varsel, då fler varsel drogs tillbaka än vad som tillkom under första halvan av maj. Arbetslösheten fortsätter öka och det finns en risk att de stora varslen i mars kommer avspegla sig i arbetslöshetsstatistiken till sommaren. Antalet varsel är störst inom sektorerna tillverkning, handel, hotell- och restaurang samt kultur, nöje och fritid.

Vissa oroligheter

Bränder på bland annat skolor har skapat viss oro i kommunerna. Vi har haft ett par fall av spontan cruising som samlat många deltagare och en del anmälda brott och ordningsstörningar har skett i samband med dessa.

Behållna rekommendationer och antikroppstester på gång

Folkhälsomyndigheten har under veckan informerat om att rekommendationerna för dem som är över 70 år ligger kvar tills vidare.

Region Dalarna rapporterar att antikroppstester kommer igång nästa vecka. Medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg kommer att prioriteras. Det finns inga färdiga planer gällande när och hur personer som jobbar inom samhällsviktig verksamhet kan bli aktuella för antikroppstester.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

  • Du som är 70 år eller äldre ­– umgås, men utomhus och på avstånd.
  • Håll ut – håll avstånd – håll kontakten.
  • Fira säkert – var rädd om varandra.

 

Kontakt