Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, fredag 22 maj, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Det är fortsatt stor påverkan på hälso- och sjukvården i Dalarna. Läget inom intensivvården är dock stabilt och okritiskt och prioriterad sjukvårdsverksamhet kan bedrivas. Region Dalarna har öppnat fler rehabiliteringsplatser på Falu lasarett.

Tillgång till sjukvårdsmaterial för kommuner samt Region Dalarna är kortsiktigt tillräcklig men fortsatt beroende av ett ständigt inflöde. Rutinerna för att fortlöpande kartlägga och omfördela de resurser som finns hos kommunerna fungerar väl. Vi ser fortsatt en stor samarbetsvilja bland länets kommuner och övriga aktörer.

Näringsliv

Utmaningarna kopplat mot ekonomi och arbetsmarknaden fortsätter. Många branscher har det fortsatt tufft, framförallt kulturella och kreativa näringar, handel, restauranger samt besöksnäringen är hårt drabbade. Då många sommarevenemang nu ställs in riskerar det att skapa en ännu svårare situation för Dalarnas aktörer.

Nya riktlinjer kommer

Det är många som funderar kring hur sommaren kommer att bli och om man kan planera en viss resa eller aktivitet. Folkhälsomyndigheten har informerat om att de i början av juni kommer gå ut med riktlinjer och rekommendationer inför sommaren. De planerar också för att gå ut med reviderade riktlinjer för äldre under nästa vecka.

Aktörer i länet anpassar sig efter rådande läge

Många aktörer runt om i länet rapporterar om att de vidtar åtgärder kopplat mot pandemin. Dels åtgärder som syftar till att anpassa verksamheten utifrån det förändrade läget och rekommendationerna, dels för stötta utsatta grupper och drabbade. Till exempel rapporterar flera av länets kvinnojourer att de ökar tillgängligheten för dem som söker stöd.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

  • Alla behöver ta sitt ansvar och bidra till att begränsa smittspridningen: Håll ut – håll avstånd – håll kontakten.
  • Fortsätt att stanna hemma vid sjukdom eller vid sjukdomssymptom, tvätta händerna och håll avstånd.
  • Res bara om det är nödvändigt.
  • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter.

Kontakt