Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, fredag 15 maj, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Det råder just nu ett relativt stabilt läge inom vården och det är en fortsatt trend med färre inlagda på såväl vårdavdelning som IVA. Under veckan har Region Dalarna öppnat fler rehabiliteringsplatser och informerat om att man återupptar viss planerad vård. Trycket på sjukvården och dess personal beräknas kvarstå och givet att planerad vård skjuts upp kommer den stora belastningen på vården fortsätta under en längre tid.

Tillgång till sjukvårdsmaterial för kommuner samt Region Dalarna är kortsiktigt tillräcklig men fortsatt beroende av ett ständigt inflöde. Det finns väl fungerande rutiner, bland annat i form av regelbundna samverkanskonferenser, på plats för att fortlöpande kartlägga och omfördela de resurser som finns hos kommunerna. Det råder stor samarbetsvilja bland länets kommuner och övriga aktörer.

Ökade provtagningsresurser i länet innebär att ett större antal personer kan testas för covid-19, i första hand sjukvårdspersonal. Det utökade testandet kommer med stor sannolikhet innebära att antalet konstaterade fall av smittade ökar.

Näringsliv

Utmaningarna kopplat mot ekonomi och arbetsmarknaden bedöms fortsätta och fördjupas. Många branscher har det fortsatt tufft, framförallt småföretag, butiker, restauranger samt besöksnäringen är hårt drabbade. Ännu märks ingen effekt på antalet konkurser i Dalarna. Väsentligt fler är berörda av korttidsarbete (korttidspermitteringar) än av varsel.

Inställda evenemang och annorlunda skolavslutningar och studentfiranden

Under den senaste veckan har flera kommuner och organisationer fattat beslut om att ställa in firanden och evenemang som varit planerade under våren och sommaren. Kommunerna har också presenterat olika lösningar på skolavslutningar och studentfiranden. Årets firanden blir annorlunda mot vad vi är vana vid och är anpassade efter rådande situation och för att följa de riktlinjer som finns.

Vi blir mindre benägna att följa myndigheternas råd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerade under veckan om att det finns tendenser till att svenskarna inte längre följer myndigheternas rekommendationer i samma utsträckning som tidigare. Det finns signaler från Dalarnas kommuner att detta gäller även i Dalarna. Ett antagande är att ju längre förloppet blir, desto svårare blir det att få människor att följa myndigheternas rekommendationer.

Med anledning av detta släpptes under fredagen en film från Länsstyrelsen i Dalarnas län där bland annat Jenny och Sanna Kallur och Kalle Moreaus medverkar. I filmen lyfter vi att det finns många anledningar att följa myndigheternas råd och rekommendationer, samt riktar ett stort tack till länets invånare som fortsätter att följa dessa!

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

  • Alla behöver ta sitt ansvar och bidra till att begränsa smittspridningen: Håll ut – håll avstånd – håll kontakten.
  • Fortsätt att stanna hemma vid sjukdom eller vid sjukdomssymptom, tvätta händerna och håll avstånd.
  • Du som är över 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter.

Kontakt