Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, fredag 8 maj, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Det är fortsatt stor påverkan på samtliga verksamheter inom Region Dalarna, främst inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och tandvård. Antalet personer som vårdas för covid-19 har varit på liknande nivåer under de senaste veckorna och Region Dalarna vittnar om ett just nu stabilt och okritiskt läge på antalet tillgängliga IVA platser i länet.

Region Dalarna samt Dalarnas kommuner har just nu tillräckligt med sjukvårdsmaterial men är beroende av ett ständigt inflöde. Det behov som finns i länet kartläggs löpande och hanteras inom ramen för socialstyrelsens system för fördelning och omfördelning av ny och befintlig materiel.

Näringsliv

Som vi tidigare rapporterat har länets företag och medborgare drabbas av ekonomiska konsekvenser med stigande arbetslöshet som följd. Antalet varsel har ökat markant i Dalarna sedan början av april, och antalet korttidspermitterade fortsätter att öka. Region Dalarna rapporterar däremot att de inte sett någon ökning av antalet konkurser kopplat till covid-19 i Dalarna.

Många planerade evenemang ställs in i länet, till exempel dansbandsveckan och det traditionella midsommarfirandet i Leksand. Inställda evenemang och minskade besök till länet innebär stora utmaningar för de verksamheter som är beroende av sommarens turism.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer!

  • Alla behöver ta sitt ansvar och bidra till att begränsa smittspridningen: Håll ut – håll avstånd – håll kontakten.
  • Fortsätt att stanna hemma vid sjukdom eller vid sjukdomssymptom, tvätta händerna och håll avstånd.
  • Du som är över 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter.

Kontakt