Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändrade gränser för älgförvaltningsområden

Älg står i skogen och kollar in i kameran

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 20 april beslutat att ändra gränserna för Bjursås, Gimmens, Lumshedens och Noppikoski älgförvaltningsområden. Beslutet har fattats i samråd med länsstyrelserna i Jämtlands och Gävleborgs län. Beslutet berör även älgförvaltningsområden i Gävleborgs län och träder i kraft 1 mars 2021. Beslutet kommer kungöras i post- och inrikes tidningar samt på Länsstyrelsens hemsida.

– Det har framkommit sedan det nya älgförvaltningssystemet införlivades 2012, att det är svårt att uppskatta älgstammens storlek. En av anledningarna anges vara att gränserna för älgförvaltningsområdena inte följer naturliga barriärer, vilket gör att älgar lätt kan vandra mellan olika älgförvaltningsområden, säger Jonas Nordström på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Gränser som följer naturliga barriärer

Vid en gemensam översyn av länens älgförvaltningsområdesgränser kunde det konstateras att flera av de gränser som skapades 2012 baserades på länsgränser och jaktlagsgränser. Länsstyrelserna bedömde i samråd att gränserna för en del älgförvaltningsområden behövde flyttas så att de i större utsträckning skulle följa naturliga barriärer i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter.

Länsstyrelsen i Gävleborg har tagit fram remissförslag i samråd med en arbetsgrupp ur länets viltförvaltningsdelegation och med Länsstyrelserna i Jämtland och Dalarna. Förslaget har skickats ut på remiss till berörda länsstyrelser, älgförvaltningsgrupper samt jägar- och markägarorganisationer.

Nya områden ska ge bättre älgförvaltning

Länsstyrelserna har tagit hänsyn till inkomna förslag på gränser som anses bidra till en förbättrad älgförvaltning och att gränserna för älgförvaltningsområdena följer naturliga barriärer.

– Vi på Länsstyrelsen i Dalarnas län ser fram mot än högre precision i älgförvaltningen med de nya älgförvaltningsområdesgränserna, och hoppas att det ska bli tydligare och enklare från och med nästa vår, berättar Jonas Nordström.

Kontakt