Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 24 april 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagsförmiddagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en del av den lägesbild som presenterades. Framöver kommer denna uppdatering att skickas ut på fredagar.

Läget i Region Dalarna den 23 april:

  • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 580
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 52
  • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 13
  • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård*: 52
  • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 116

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Sjukvården i Dalarna är fortsatt påverkad, framförallt med anledning av sjukvårdsmaterial och personalbrist. Kommunerna rapporterar att de har begränsad tillgång till smittskyddsutrustning men klarar det akuta behovet utifrån sina föreskrifter om användande av skyddsutrustning. Region Dalarna har ingen akut brist men har ett ständigt behov av inflöde av sjukvårdsmateriel och att genomföra omfördelning av personal.

Just nu pågår nationella samordningsarbeten mellan såväl länsstyrelser som Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen för att hjälpa kommunerna att säkra materialtillgången.

Fler besöker restauranger, barer och caféer

I länet märks en ökad närvaro på restauranger, barer och caféer. Det finare vädret och att vi haft restriktioner under en längre tid kan göra att människor är mer benägna att söka sig ut för att umgås. Men det är inte läge att slappna av, det är viktigt för både privatpersoner och den som ansvarar för verksamheten att fortsätta följa de föreskrifter och riktlinjer som finns.

Kommande högtider och firanden

Kommande högtider, bland annat Ramadan och valborgsmässoafton, kommer att se annorlunda ut i år. Traditioner som innebär att vi samlas och umgås i större grupper kommer inte fungera i år och vi behöver ta ett stort personligt ansvar för att följa de riktlinjer som finns för att inte utsätta oss själva eller våra nära för risker eller öka risken för att belasta sjukvården mer än nödvändigt.

Med våren kommer även andra festligheter och sammankomster. Många unga ser fram emot skolavslutningar och student vilket brukar innebära firande i större grupper. I år kommer även dessa firanden behöva anpassas efter rådande läge. Våra ungdomar behöver uppmuntras och stöttas i att följa rekommendationer och riktlinjer för att förhindra ökad smittspridning.

Budskap till allmänheten

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer!

Livet ser annorlunda ut just nu. Tillsammans kan vi minska smittan och skydda oss själva samt liv och hälsa hos våra medmänniskor.

  • Alla har ett personligt ansvar att följa myndigheternas råd – det är inte läge att slappna av
  • Kommande högtider och firanden kommer se annorlunda ut – vi behöver alla anpassa oss
  • Fortsätt att stanna hemma vid sjukdom eller vid sjukdomssymtom, tvätta händerna och håll social distans, speciellt om du är över 70 år.

Kontakt