Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 17 april 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkas av coronaviruset och vilka insatser som sker i länet.

Vårdläget i Dalarna den 17 april

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 435
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 45
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 15
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit: 46*
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 85

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Påverkan på länet

Media rapporterar om ökad social oro som visar sig genom bland annat anlagda bränder och skadegörelse i flera kommuner, dessutom finns det rapporter om ökat våld i hemmen. Svenska kyrkan märker en ökad efterfrågan på samtalsstöd i alla åldersgrupper.

Frivilliga resursgruppen FRG stöttar och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar. FRG pekas i dagsläget ut som en i stort outnyttjad resurs. Endast 4 av 15 kommuner har FRG-grupper är aktiverade.

Beskedet att bussarna i kollektivtrafiken nu håller framdörren stängd genererar blandade reaktioner, man är positiv till att åtgärder som ska hindra smittspridning genomförs, men kritiska röster höjs för att utrymmet för passagerare minskar i och med de stängda framdörrarna vilket innebär risk för ökad trängsel.

Insatser i Dalarna

Det råder fortsatt brist på sjukvårdsmaterial i Dalarna, Försvarsmakten har dock bistått länet med ett antal skyddsmask 90 och ett centralt lager för kritiska artiklar finns nu hos Region Dalarna.

Region Dalarna erbjuder utökat riktat krisstöd kring covid-19 och man växlar också upp när det gäller provtagning från och med vecka 17. Antalet analyser utökas från 80 per dag till 200 per dag och analyser görs även under helgerna sedan en tid tillbaka.

Budskap till allmänheten

Vi uppmanar alla att göra sitt yttersta för att orka hålla ut och fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Situationen är allvarlig och det krävs ork att fortsätta att lägga om sina vanor för att minska smittspridningen. Det betyder bland annat:

 • Avstå från icke nödvändiga resor.
 • Håll avstånd till andra människor ute i samhället, på restauranger, gym och butiker.
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Undvik fysiska kontakter om du är över 70 år.
 • Hosta och nys i armvecket.

Kontakt