Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på varg i Linghed

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Den 16 april fattade Länsstyrelsen i Dalarnas län beslut om skyddsjakt på den varg som flera gånger observerats inne i byn Linghed, Falu kommun.

Vargen som sannolikt är en fjolårsvalp har uppehållit sig i området ett par månader, den senaste månaden har den upprepade gånger rört sig bland hus i byn. Länsstyrelsen beslutar att den på grund av detta nu får skyddsjagas.

– Vi har kartlagt och analyserat händelserna i området, vår personal har spårat vargen i byn och det har samlats spillning till DNA analys, utöver det har vi pratat med dem som sett, tagit kort på eller filmat vargen, säger Jonas Bergman, enhetschef för enheten för vilt.

Länsstyrelsen bedömer att vargen nu har ett sådant oönskat beteende att den ska skyddsjagas. I bedömningen väger myndigheten in andra lämpliga förebyggande åtgärder men dessa ser Länsstyrelsen inte som verkningsfulla i detta enskilda ärende.

Skyddsjakten får starta 16 april och pågå som längst till och med 30 april. Fälls vargen tidigare så upphör skyddsjakten. Länsstyrelsen kommer att utse jaktledare och myndigheten kan avbryta jakten om det behövs.

– Skyddsjakt är den sista förebyggande åtgärden som beslutas om, i detta fall fattas beslut för att vargens beteende inte ska leda till någon incident i framtiden. För mer information om vargar som rör sig nära bebyggelse eller människor finns det bra information på viltskadecenters hemsida, säger Jonas Bergman.

Läs om hur du ska göra om du möter varg på Viltskadecenters webbsida Länk till annan webbplats.

Läs en rapport om rovdjur nära bebyggelse som Viltskadecenter gett ut Länk till annan webbplats.

Kontakt