Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 15 april 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkas av coronaviruset och vilka insatser som sker i länet.

Vårdläget i Dalarna den 14 april

  • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 368
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 51
  • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 15
  • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit: 37
  • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 60

Påverkan på länet

Flera av Dalarnas kommuner upplever brist på vårdpersonal och skyddsmaterial för personalen inom vården. Kontinuerligt arbete pågår både inom länet och nationellt för att möta behovet.

Även kollektivtrafiken påverkas inom regionen. Från och med fredag hålls framdörrarna på samtliga bussar i länet stängda för att minska risken för smittspridning.

Turismen under påskhelgen var avsevärt mindre jämfört med tidigare års påskfiranden. Enligt Telia Crowd Insights var besöken 90 % lägre än förra året på skidorter och lantställen i Dalarna. Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma över påsk och undvika icke nödvändiga resor verkar alltså ha hörsammats av de allra flesta.

Antalet varsel om uppsägning i länet har ökat. Arbetsförmedlingens statistik visar att tre gånger fler varslades i länet under mars månad år 2020 jämfört med 2019 (256 pers. mot 88 pers.). Antal lediga platser är dock fortfarande fler än antalet sökande.

Insatser i Dalarna

Frivilligresurser rekryteras från näringslivet, såsom hotell- och restaurangnäringen och man utbildar extrapersonal inom vården. Dessutom ställer Kvarnsvedens pappersbruk om för att börja tillverka desinfektionsmedel för användning inom vården. Skogsbruk och storskaligt jordbruk ser ett kommande behov av personal på grund av utebliven utländsk arbetskraft.

Region Dalarna samordnar krisstöd för att förebygga psykisk ohälsa och det Interreligiösa rådet är aktiverat i Borlänge – ett råd som har som mål att bland annat öka medvetenheten om likheter mellan människor och att bidra till en ökad tolerans och sprida kunskap om olika kulturer och religioner.

Budskap till allmänheten

Vi uppmanar alla att göra sitt yttersta för att orka hålla ut och fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Situationen är allvarlig och det krävs ork att fortsätta att lägga om sina vanor för att minska smittspridningen. Det betyder bland annat:

  • Avstå från icke nödvändiga resor.
  • Håll avstånd till andra människor ute i samhället, på restauranger, gym och butiker.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Undvik fysiska kontakter om du är över 70 år.

Kontakt