Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans kan vi stoppa de invasiva arterna!

Blå lupiner i motljus

Lupiner må vara vackra men de är växternas motsvarighet till mördarsnigeln. Foto: Maria Jons

Lupinen är vacker där den står i vägrenen på sommaren, men den tränger också undan andra växter och tar ibland över helt. Den är en invasiv främmande art och dessa arter räknas som ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald. I Dalarna har vi framförallt problem med – utöver blomsterlupinen – jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla, parkslide, smal vattenpest och signalkräfta.

– Invasiva främmande arter skadar naturen och ekosystem som vi är beroende av och när det gäller växter kan de göra det omöjligt att bada, fiska och åka båt. Dessa arter ställer helt enkelt till en väldig oreda och kan vara skadliga för oss människor. Om vi alla samarbetar kan vi göra stor nytta och hindra de här arterna från att spridas, berättar Emma Hellkvist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Om vi inte lyckas stoppa de invasiva främmande arterna kommer det att bli dyrt. Inte bara i bekämpningskostnader, utan arterna kan allvarligt skada näringar som fiske, jordbruk och skogsindustri. En del invasiva främmande arter kan även orsaka allergier och hudskador, andra kan bära på parasiter och sjukdomar som kan smitta djur och människor.

Vad kan man göra?

– Det finns flera saker man som privatperson och trädgårdshandlare kan göra. Till exempel att inte importera eller köpa främmande art, och om du upptäcker en invasiv främmande art på din tomt, se till att ta bort den så snart du kan. Det är också viktigt att hantera avfallet på rätt sätt så att du inte råkar sprida frön när du bekämpar växten, berättar Emma Hellkvist.

Trädgårdsavfall med invasiva arter ska man aldrig lämna på komposten – då sprider de bara sina frön vidare. De ska istället lämnas i sopsäckar i brännbart på återvinningscentralen.

Rapporterta dina fynd!

– Det är också viktigt att rapportera till Naturvårdsverket om man hittat en invasiv främmande art, på deras sida invasivaarter.nu. Det underlättar arbetet med att följa arternas utbredning och ju fler som rapporterar desto bättre. Det hjälper myndigheter, forskare och andra med att förebygga och hindra fortsatt spridning, säger Emma Hellkvist.

Om vårt arbete med att bekämpa de invasiva främmande arterna i Dalarna

Tips på hur du kan hjälpa till med bekämpningen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera till Naturvårdsverket om du hittat en invasiv främmande art Länk till annan webbplats.

Kontakt