Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 9 april 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Torsdag förmiddag samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och vilka insatser som sker i länet.

Vårdläget i Dalarna (per den 8 april)

  • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 240
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 38
  • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 16
  • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit: 27
  • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 39

Dalarna har även fortsättningsvis förhållandevis många fall av konstaterade smittade och avlidna personer i länet i jämförelse med resten av landet. Även om läget är ansträngt inom sjukvården, med ett stort behov av vårdpersonal, upplever Region Dalarna att man klarar av att möta upp det vårdbehov som finns i länet.

Bland länets kommuner är materialbristen fortfarande en stor utmaning, där flera kommuner i länet uppger att de har brist på personligt skyddsmaterial för personal inom vården. Just nu pågår nationella samordningsarbeten mellan såväl länsstyrelser som SKR och Socialstyrelsen för att hjälpa kommunerna att säkra materialtillgången.

Andra områden som påverkas av coronapandemin

Utöver vårdsektorn är det framförallt handel och industri i länet som fortsätter att påverkas kraftigt av den pågående pandemin. Företagen uppger att behovet av likviditet är mycket stort och ökar. Företagen behöver också juridiskt stöd, både för att granska, tolka och omförhandla affärskontrakt, och som stöd för att hantera arbetsrättsliga frågor.

Antalet personer som varslats om uppsägning i länet har också ökat. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att tre gånger så många personer varslades i länet under mars månad i år jämfört med föregående år (i år varslades 256 personer under mars månad, att jämfört med 2019 då 88 personer varslades). Flera kommuner i länet ser också att ansökningarna om försörjningsstöd har ökat.

Insatser regionalt

Just nu pågår stora ansträngningar i länet för att hantera den materialbrist som råder. Som exempel har Försvarsmakten levererat 1 000 skyddsmasker till Region Dalarna som ska fördelas till regionens verksamheter. Regionen och länsstyrelsen samverkar också för att fördela delar av leveransen ut till länets kommuner.

Budskap till allmänheten

Vi har levt med rapporteringen om coronaviruset under en längre tid nu och för många kan det säkert kännas tröttsamt att höra vad man ska och inte ska göra. Men det är en allvarlig situation och om vi ska fortsätta begränsa smittspridningen krävs det att all orkar efterleva Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det betyder bland annat:

  • Avstå från onödiga resor - och det är extra viktigt nu i påsk.
  • Håll avstånd ute i samhället, på restauranger, gym och butiker.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Undvik fysiska kontakter om du är över 70 år.

Kontakt