Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 3 april 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Fredag förmiddag samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och vilka insatser som sker i länet.

Vårdläget i Dalarna (per den 3 april)

  • Antal konstaterade fall av covid-19: 150
  • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 31
  • Antal patienter (utöver antal inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 12
  • Antal patienter med covid-19 som avlidit: 16
  • Antal inneliggande patienter med covid-19 som blivit utskrivna totalt: 14

Dalarna har ett förhållandevis stort antal IVA-patienter och personer inlagda för covid-19 jämfört med liknande län. Vårdläget är också ansträngt i länet, hos Regionen och kommunerna.

Det är också konstaterat att äldreomsorg i Hedemora och Borlänge har drabbats av smittspridning, där Borlänge är värst drabbat. Samtidigt meddelar Region Dalarna att man löpande skriver ut friskförklarade patienter.

Så påverkas näringslivet

Inom näringslivet har effekterna av försöken att minska smittspridningen drabbat allt från besöksnäringen, med restauranger, hotell & konferens, arrangörer och resebokare samt mindre och medelstora destinationer, till detaljhandel, tjänsteföretag och företag inom kultursektorn.

Företagen uppger att behovet av likviditet är mycket stort och ökar. De små företagen har behov av hjälp att förstå och kunna nyttja Regeringens åtgärdspaket. Det finns också ett behov av matchning mellan företag med personalbrist (på grund av goda marknadsförutsättningar eller personal som inte kan arbeta på grund av VAB eller sjukdom) och de företag som står inför varsel.

Bilden är att större företag klarar sig hittills bättre både i verksamheten och i att ha resurser för att hantera olika scenarier och ta del av åtgärdspaket.

Insatser nationellt och regionalt

1 april antogs Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De allmänna råden syftar till att minska hastigheten i smittspridningen och riktas till både såväl myndigheter som företag och privatpersoner. Här betonas det personliga ansvaret: att stanna hemma vid minsta tecken på symptom, att tvätta händerna och att undvika sociala kontakter om du är över 70. Från och med 1 april råder det dessutom besöksförbud på äldreboenden i Sverige.

För att öka vårdens kapacitet bygger Region Dalarna just nu upp mellanvårdsavdelningar på flera platser i länet. Avdelningarna är till för de patienter som inte längre behöver akutvård, men som inte klarar sig hemma. Regionen samordnar också krisstöd för att förebygga psykisk ohälsa, och utbildar extrapersonal inom vården.

Flera kommuner i länet har aktiverat sina krisorganisationer och arbetar hårt med att samla resurser och nå ut med viktig information till både personal och invånare. Samtidigt arbetar Länsstyrelsen med kartläggning av länets resurser och behov. Som regional krishanteringsmyndighet hjälper Länsstyrelsens länets aktörer att arbeta tillsammans för att hantera situationen så bra som möjligt.

Budskap till allmänheten

Sverige och Dalarna befinner sig i ett läge där vi ser allt fler som insjuknar i covid-19 och som avlider på grund av sjukdomen. Därför är det Länsstyrelsens uppmaning till länets invånare att läsa och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och det är viktigt att vi tar vårt gemensamma ansvar.

Kontakt