Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 1 april 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Med anledning av coronaviruset och smittspridningen i Sverige lämnar Länsstyrelsen en uppdaterad bild av läget i länet till regeringen och våra nationella myndigheter tre gånger per vecka. Här följer en sammanfattning av rådande läge i Dalarnas län.

Enligt Region Dalarnas senaste lägesrapport (31 mars) har Dalarna 102 konstaterade fall av covid-19 (den sjukdom som drabbar de som smittats av det nya coronaviruset). På Falu lasarett vårdas 40 patienter med sjukdomen på vårdavdelning och 12 patienter får intensivvård. I länet har 9 personer avlidit. Det är också tydligt att smittspridningen i allt högre grad påverkar de äldre i samhället. Nästan 90 procent av de svenskar som avlidit i covid-19 är 70 år eller äldre.

Allvarligt läge

Enligt Region Dalarna är man i ett allvarligt läge där trycket på sjukvården ökar för varje dag. Regionen ser att de redan under den här veckan behöver göra prioriteringar och omfördelningar av resurser. Även kommunerna har stora utmaningar med brist på sjukvårdsmaterial, och de har svårt att beställa nytt material.

Utöver sjukvården påverkar smittspridningen stora delar av samhället i Dalarna. Besöksnäring, hotell, restauranger, handel, med flera, påverkas alla starkt av vikande kundunderlag. Tillverkningsindustrin kan inte producera enligt plan på grund av personalbortfall och tillbakadragna beställningar. Resandet till och från länet minskar och skolundervisningen påverkas när utbildning för gymnasieelever ska ske på distans.

Myndigheternas insatser

För att möta den pågående smittspridningen och minska dess konsekvenser har regeringen fattat beslut om besöksförbud på landets alla äldreboenden. Ett beslut som träder i kraft från och med i dag, den 1 april. Regeringen har också gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt starta och koordinera arbetet med utökad nationell provtagning av coronaviruset. Samtidigt har Socialstyrelsen fått i uppdrag att samordna koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser i Sverige.

På regional nivå är det Regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Efter dialog med smittskyddsläkaren har också länets större skidanläggningar nu valt att stänga ned sin verksamhet inför påsk.

Alla har ett ansvar

Länsstyrelsen ansvarar för att samordna länets aktörer i hanteringen av den rådande situationen. Den gemensamma inriktningen för myndigheter och företag är att tillsammans arbeta för att smittspridningen inte ska överstiga vårdens kapacitet. Ett viktigt steg i det arbetat är att tillsammans sprida information om de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnar. De viktigaste budskapen till allmänheten är:

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite förkyld.
  • Tvätta händerna noga och undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Begränsa dina fysiska kontakter om du är 70 år eller äldre.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och genom att följa Folkhälsomyndigheten råd och rekommendationer kan vi tillsammans hjälpa vården och minska smittspridningen.

Kontakt