Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företag som utför gränsarbeten sökes!

En tall med en vit markering, som betyder naturreservat

Vi söker företag som kan hjälpa oss med gränsarbete. Foto: Anki Alfredéen.

Nu letar Länsstyrelsen i Dalarnas län efter företag som kan utföra gränsarbeten i skyddade områden. Det kan handla om bland annat röjning av gränsgator, stolpning av brytpunkter, gränsmarkering och underhåll av tidigare markerade gränser.

Länsstyrelsen har behov av att anlita företag som kan utföra Gränsarbeten i skyddade områden i Dalarnas län. Företag som är godkända och anslutna till vårt dynamiska inköpssystem (DIS) får möjlighet att lämna anbud på våra kommande förfrågningar.

Exempel på arbetsuppgifter som kan bli aktuella för avrop:

  • Förberedelse av arbetet (kontroll av snitsling, hämtning av material, utkörning av stolp, planering av tillfartsvägar, kontakter med markägare, med mera)
  • Röjning av gränsgata (träd, sly, nedhängande grenar med mera rensas så att en 1 m bred öppen gata finns runt hela reservatet)
  • Stolpning av brytpunkter (alla hörn i reservatet ska markeras med stolpe)
  • Gränsmarkering ( genom målning på träd eller nedsättning av stolp)
  • Underhåll av tidigare markerad gräns

Har ditt företag erfarenhet av liknande arbete eller har möjlighet att utföra denna typ av arbete? Då kan ni ansluta er till Länsstyrelsens dynamiska inköpssystem (DIS) för Gränsarbeten i skyddade områden i Dalarnas län. Företag som är godkända och anslutna får möjlighet att lämna anbud på Länsstyrelsens kommande förfrågningar på uppdrag inom gränsarbeten. Det är kostnadsfritt att ansluta företaget och det innebär inget åtagande.

Upphandlingen i VismaTendSignlänk till annan webbplats

Bakgrund

Länsstyrelsen ansvarar för att förvalta skyddade naturområden (exempelvis nationalparker, naturreservat, med mera). I detta ingår att efter beslut markera det skyddade naturområdets yttergränser permanent. Detta görs genom röjning av gränsgata, stolpning av brytpunkter och gränsmarkering. Arbetet utgörs både av nymarkering samt underhåll av tidigare markerad gräns.

Vad är ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Ett dynamiskt inköpssystem är ett upphandlingsförfarande. Företag kan ansöka om att få ansluta sig till vårt DIS förutsatt att företaget uppfyller grundläggande krav gällande till exempel F-skattsedel, betalda skatter och sociala avgifter. Företag kan när som helst under perioden januari 2019 – januari 2023 gå med i eller lämna det aktuella DISet för skötsel av natur och friluftsanordningar.

Ansökan till DISet görs i upphandlingssystemet VismaTendSign. För att ansöka om att få delta i DISet behöver man skaffa ett kostnadsfritt användarkonto. Det är också via det kontot som all kommunikation gällande avropsförfrågningar och anbud kommer att ske. Länsstyrelsen kommer att anta samtliga ansökande företag som är kvalificerade.

Inför varje uppdrag Länsstyrelsen vill ha utfört kommer alla företag som är godkända och anslutna till DISet erbjudas lämna anbud på en avropsförfrågan. Företaget kan välja att svara på avropsförfrågan eller stå över. Företaget har inga skyldigheter att svara. Det vinnande anbudet resulterar i ett avtal mellan Länsstyrelsen och det företag som lämnat det antagna anbudet.

Kontakt