Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 27 mars 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

På förmiddagen samlades länets krishanteringsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen en uppdaterad lägesbild för länet. Möten med krishanteringsrådet är också ett tillfälle att dela information om behov av samarbeten och insatser mellan aktörer i länet.

Deltagare från hela länet, krishanteringsaktörer och representanter från näringslivet deltog under mötet. Ordförande för dagens möte var landshövding Ylva Thörn.

Följande punkter är delar av den lägesbild som presenterades under fredagen:

Många påverkas av personal- och materialbrist

Region Dalarna och dalakommunerna rapporterar om att det råder stor brist på sjukvårdsmaterial som behövs för provtagning av coronaviruset och behandling av patienter. Att beställa ny utrustning upplevs som svårt.

Region Dalarna, kommunerna, livsmedelsbutiker och andra aktörer upplever personalbrist på grund av sjukfrånvaro. Samtidigt rapporterar Region Dalarna om ett stort gensvar på den annons de gått ut med och sökt personer som kan arbeta extra inom vården.

Dalarnas invånare ställer upp för varandra

Solidaritet visas i samhället – privatpersoner organiserar sig via sociala medier och erbjuder hjälp till behövande. Näringsidkare inom till exempel dagligvaruhandel och restaurang erbjuder hemkörning och utökad service.

Pågående åtgärder hos myndigheter och kommuner

Kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor och smittskyddsenheten på Region Dalarna har samordningsmöten varje vecka som leds av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen arrangerar också samordningsmöten varje fredag med länets krishanteringsråd, vid behov finns möjlighet att öka antalet möten.

Flera aktörer i Dalarna jobbar med att omfördela personal för att hantera en större sjukfrånvaro och kommunerna gör varje vecka en kartläggning av tillgången på skyddsutrustning.

– I denna ansträngda situation som drabbar oss alla på olika sätt är det en styrka att vi här i Dalarna har ett gott samarbete, håller ihop och har engagerade aktörer från hela länet. Jag blir stolt när jag ser hur många som ställer upp och hjälper dem som behöver, säger landshövding Ylva Thörn.

Kontakt