Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 25 mars 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Från och med idag kommer vi att informera löpande om läget i länet med anledning av coronaviruset varje onsdag och fredag. I våra utskick samlar vi information från centrala myndigheter, Region Dalarna och aktörer i länet.

Situationen påverkar oss alla, direkt eller indirekt och vi har alla har ett ansvar att göra vad vi kan för att skydda oss själva och andra från smitta.

- Vi uppmanar alla att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer även om man inte märker av smittan, säger beredskapsdirektör Kajsa Sjösvärd. Vi på Länsstyrelsen kommer löpande att informera om läget i Dalarna. Den informationen kommer finnas på vår webbplats och vår Facebook-sida.

Dalarnas restauranger och fjällvärld påverkas

Från och med den 25 mars är det bara tillåtet att servera mat och alkohol vid bordet enligt nya regler från Folkhälsomyndigheten. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Syftet är att minska spridningen av covid-19.

Dessutom uppmanar Folkhälsomyndigheten till att vara försiktig när man är i fjäll- och glesbygdsområden, där vi behöver minska risken för en överbelastning av hälso- och sjukvården. Vidare uppmanar de alla i storstadsregioner att stanna hemma och inte åka på den planerade skidresan, för att förhindra smittspridningen.

Branschorganisationen SLAO (Svenska skidanläggningars organisation) har tagit fram rekommendationer och tips till skidanläggningar. Dalarnas skidanläggningar påverkas av detta, bland annat rapporterar man om stängd afterskiverksamhet och åtgärder för att strukturera om liftköer för att skapa avstånd mellan besökarna.

Regionala näringar upplever minskad efterfrågan

Restauranger, hotell och nöjesanläggningar har mycket stora problem på grund av starkt minskad efterfrågan. Några av länets besöksmål har tagit emot stora avbokningar som sträcker sig över lång tid. Det rapporteras om stor oro i länet bland företagare i branschen.

Situationen skapar också kreativitet och flera goda initiativ tas i länet. Några goda exempel är arbetskraftspooler, hemkörning av matlådor och möjligheten att nyttja kultur via internet.

Leveransproblem, hög sjukfrånvaro och omfördelning av personal

Det råder stora leveransproblem för Region Dalarna när det kommer till skyddsutrustning, desinfektionsmedel, handsprit med mera. Även kommunerna rapporterar om brist på skyddsutrustning. Länsstyrelsen har sedan 19 mars börjat kartlägga kommunernas tillgång på skyddsutrustning. Det pågår också sedan en tid ett nationellt arbete med att inventera och fördela resurser.

Flera offentliga aktörer i länet upplever stor sjukfrånvaro. Man planerar för fortsatt bortfall genom sammanslagning av verksamheter och omfördelning av personal.

Kontakt