Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viltförvaltningsdelegationen 5 mars

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen möttes den 5 mars. Foto: Tobias Barle

I förra veckan möttes Viltförvaltningsdelegationen, som är en del av Länsstyrelsen i Dalarnas län och som landshövding Ylva Thörn är ordförande i. Under mötet fattades ett antal beslut kring förvaltningsnivåer för stora rovdjur, riktlinjer för skyddsjakt i renskötselområdet och förvaltningsplanen för klövvilt.

Beslut fattade under Viltförvaltningsdelegationens möte 4 mars 2020.

Förvaltningsnivåer för stora rovdjur

För varg: 8–9 familjegrupper (80–90) individer

För lodjur: 7,5–11 familjegrupper

För björn: Lägsta nivån på förvaltningsnivån ska vara samma som fastställd miniminivå och ett intervall på 4 familjegrupper. Om förslaget som samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet beslutas av naturvårdsverket innebär det 24–28 familjegrupper

För järv: Lägsta nivån på förvaltningsnivån ska vara samma som fastställd miniminivå och ett intervall på 2 familjegrupper. Om förslaget som samverkansrådet i Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet beslutas av naturvårdsverket innebär det 4–6 familjegrupper.

Naturvårdsverket har ännu inte beslutat om miniminivåer på björn och järv så det beslutet kan komma att påverka länets förvaltningsnivåer. Men vår förhoppning är att naturvårdsverket beslutar som samverkansrådets förslag.

Riktlinjer skyddsjakt i renskötselområde

Det framtagna riktlinjerna, som arbetats fram tillsammans med länen i det Norra Rovdjursförvaltningsområdet, godkändes. Riktlinjerna och arbetet utifrån riktlinjerna ska utvärderas om ett år och presenteras på VFD. Riktlinjerna har redan beslutats i länen norr om oss.

Förvaltningsplan klövvilt

Förvaltningsplanen för klövvilt återremitteras till arbetsgruppen och arbetsgruppen ska gå igenom samtliga synpunkter som kommit in och ta fram ett färdigt förslag på klövviltsplan till övriga ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen. Detta ska beslutas den 13 maj då nästa möte för Viltförvaltningsdelegationen är.

Mer om jakt och vilt

Kontakt