Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dalarna bildade flest nya naturreservat i Sverige 2019

Slåtter på Tures äng i Borlänge kommun

Tures äng i Borlänge kommun är ett av de 23 nya naturreservaten i Dalarna. Foto: Anders Janols

Förra året fick Sverige 181 nya naturreservat och den totala ytan naturreservat ökade med 45 000 hektar. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och all dess mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden.

Det finns nu över 5 100 naturreservat i Sverige. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner och den totala ytan av naturreservat ökade med ungefär 45 000 hektar under 2019.

Flest nya naturreservat, 23 stycken, inrättades i Dalarnas län. Störst arealökning 2019 hade Västerbottens län där arealen naturreservat ökade med nästan 11 000 hektar. Flest kommunala naturreservat tillkom i Skåne län, 6 stycken. Totalt ökade antalet kommunala naturreservat i landet med 17 stycken.

– I Dalarna finns nu 366 naturreservat varav 52 är beslutade av kommunerna. Naturreservat är viktiga för hotade växter, djur och för friluftslivet. Att instifta ett naturreservat innebär arbete utfört av flera, allt ifrån att inventera naturen, ta strategiska beslut vilka områden som ska prioriteras, föra samtal med markägare, förhandling för att ersätta för det intrång ett reservat innebär, till att skriva ett beslut med föreskrifter och skötselplan. Vi är tacksamma för årets goda resultat, säger Jemt Anna Eriksson, chef för enheten för naturskydd på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ökningen av antal naturreservat 20172019

  • 2017: 230
  • 2018: 193
  • 2019: 181

Ökningen av areal naturreservat 20172019, hektar

  • 2017: 92 000
  • 2018: 78 000
  • 2019: 45 000

– Länsstyrelsernas och kommunernas viktiga arbete med att bilda naturreservat gör att vi stadigt skyddar mer och mer natur i Sverige. Det bidrar till att vi kan uppnå våra internationella löften och de nationella miljö- och friluftsmålen. Att skydda skogar, myrar och vatten bidrar även till hög anpassningsförmåga i hela landskapet och mildrar effekten av klimatförändringar, säger Maria Tiricke, enhetschef på Naturvårdsverket.

Läs mer om naturreservaten:

Se alla naturreservat i Dalarna Länk till annan webbplats.

Kartverktyget skyddad natur Länk till annan webbplats.

Antal och areal för naturreservat i Sverige - totalt och per län
Länk till annan webbplats.

Kontakt