Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på lo har börjat

Karta över delområdena för licensjakt på lo 2020

Karta över delområdena för licensjakt på lo 2020

UPPDATERING: Licensjakten på lodjur är avlyst efter att det 15:e och sista lodjuret sköts under måndagen.

Söndagen den 1 mars började årets licensjakt på lodjur. Totalt får 15 lodjur fällas, varav högst sju honor över 14 kg inom det beslutade jaktområdet. Jaktområdet är indelat i tre delområden och alla delområden har en begränsning på antal honor över 14 kg som får fällas. Jakten blir avlyst i de olika delområdena då deras kvot är fylld och jakten pågår som längst till och med den 31 mars 2020.

Information om antalet fällda och kvarvarande lodjur kommer att meddelas på Länsstyrelsens automatiska telefonsvarare med telefonnummer 010-225 04 70. Övriga villkor och bestämmelser för jakten finns att läsa i beslutet som finns bifogat till detta pressmeddelande.

Målet med jakten

– Det övergripande syftet med jakt efter rovdjur är att minska de socioekonomiska konsekvenserna av ett för högt rovdjurstryck i vissa delar av länet. Det vill säga att privatpersoners och näringsidkares ekonomi kan påverkas av angrepp och att de kan känna oro över att lodjur finns i närheten av deras tamdjur – en oro som försämrar deras livskvalitet, säger Ellinor Theorin som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsen arbetar för att bibehålla allmänhetens acceptans för lodjur bland annat genom att minska risken för framtida skador, vilket licensjakten är en del av.

Lodjuren behöver bli färre

Jakten inriktas till de områden där tätheten av lodjur och fårbesättningar är störst i länet. Det finns ungefär 77 lodjur i Dalarna, men enligt förvaltningsmålet, som Dalarnas viltförvaltningsdelegation slagit fast, ska Dalarnas län ha mellan 42 och 65 lodjur.

– ​Lodjuren måste alltså bli färre för att nå förvaltningsmålet och för att minska risken för angrepp på tamdjur här i Dalarna, säger Ellinor Theorin.

 

Skyddsjakt och licensjakt

Kontakt