Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

22 nya naturreservat och en ny livsmedelsstrategi – det här gjorde Länsstyrelsen under 2019

Bild på årsredovisningens framsida

Förra veckan skickade Länsstyrelsen i Dalarnas län in sin årsredovisning till finansdepartementet. Dokumentet är en sammanfattning av det arbete som skett på myndigheten under året. Här går det att läsa om allt från Länsstyrelsens arbete med totalförsvaret till hur myndigheten arbetar för att skapa förutsättningar för en hållbar vindkraftsproduktion i Dalarna.

– Som Länsstyrelse har vi en bred och omfattande verksamhet, det är alltid speciellt när vi ska sammanfatta våra insatser i ett dokument som vi skickar in till regeringen, säger landshövding Ylva Thörn.

Det är också landshövdingen själv som inleder årsredovisningen med att lyfta de insatser som hon anser vara av särskild stor vikt.

– 2019 har var varit ett både utvecklande och utmanande år i länet. En speciell utmaning för Dalarna är det spridda ägandet av skog där omarronderingsarbetet har tagit ett stort steg framåt. Det tycker jag är särskilt glädjande.

En annan glädjande nyhet är att Dalarna fått Sveriges första Geopark.

– Det är ett flerårigt arbete tillsammans med Siljansringen, Europas största nedslagskrater efter en meteorit, som nu resulterat i att SGU, myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige, fattat beslut om Geoparken. Det känns naturligtvis spännande och roligt, säger Ylva.

Landshövdingen väljer också att lyfta arbetet med krisberedskap och totalförsvaret.

– Det här är frågor som fått särskild betydelse på senare år, dels på grund av det förändrade världsläget, dels på grund av klimatet, med skogsbränder och höga flöden. Under året har vi både reviderat länets krishanteringsplan och genomfört en regional totalförsvarsövning.

Ett arkitektråd som arbetar för att öka kunskapen om gestaltade livsmiljöer, 22 nya naturreservat och en ny utställning på naturum i Siljansnäs, ett samhälle som tar frågan om energi- och klimat på allt större allvar och en satsning på hållbar vindkraft i Dalarna. I Länsstyrelsen årsredovisning kan både beslutsfattare och medborgare läsa om det arbete som bedrivs på myndigheterna och de satsningar som genomförts under året:

Läs årsredovisningen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt