Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hemlig försvarsövning med Dalarnas kommuner

Bild på Mikael Lundin, Annika Strand och Alexander Helgesson

Mikael Lundin från försvarsmakten, Annika Strand från Hedemora kommun och Alexander Helgesson från Länsstyrelsen var alla mycket nöjda med övningen. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Plats okänd. Teknik förbjuden. När Dalarnas kommuner och räddningstjänster träffade Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Region Dalarna och Polisen för att genomföra länets första totalförsvarsövning sedan 80-talet skedde det i största hemlighet. Aktiviteten genomfördes som en del i den nationella totalförsvarsövningen TFÖ2020.

– I Totalförsvarsövning 2020 övar och testar Sverige beslutskedjor på alla nivåer. Från regeringens beslut om höjd beredskap, till kommunernas ansvar för ransonering av livsmedlen. Målet är att stärka Sveriges förmåga att stå emot ett väpnat angrepp, säger Alexander Helgesson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län och ansvarig för att koordinera övningsaktiviteterna i länet.

Dalarnas kommuner genomförde sin del av TFÖ2020 under några intensiva dagar i januari. Grunden för övningen var en fiktiv händelse där Sverige går från hot om krig till att utsättas för ett väpnat angrepp. Allt från politisk ledning till kommunchefer och kommunikatörer deltog i en aktivitet som omgärdades av stor sekretess.

– Säpo, Försvarsmakten och regeringen är eniga om att främmande makt bedriver informationsinhämtning i Sverige. Därför är det viktigt att information som rör våra förmågor och brister inom totalförsvaret hålls hemliga, berättar Alexander. Nu vet vi att allt som sägs stannar i rummen och det gör det enklare att hålla högt i tak under våra diskussioner.

Försvarsmakten blev imponerad

Med för att guida kommunerna genom övningen var bland annat Försvarsmakten, där Mikael Lundin arbetar som samverkansofficer.

– För oss är det viktigt att vara med och höra hur kommunerna resonerar kring de här frågorna. De behöver känna till Försvarsmaktens behov och vi behöver förstå hur de kommer att agera i händelse av ett angrepp på Sverige.

Mikael var imponerad över det stora engagemang som fanns bland deltagarna.

– Jag trodde kanske att det skulle finnas ett större motstånd mot att diskutera frågorna, men jag upplever att det finns en stor medvetenhet om att det är viktigt. Sedan ser jag att vi har mycket att lära. Om vi dras in i en väpnad konflikt och regeringen beslutar om höjd beredskap är det många nya uppgifter och lagar som aktualiseras, till exempel allmän tjänsteplikt och rätten att ta privat egendom i förfogande. Här behöver vi höja vår kunskap och vässa våra planer, säger Mikael.

Kommunerna möter liknande utmaningar

Just behovet av att utveckla krigsplaner var något som Hedemoras kommunchef Annika Strand tog med sig från övningen.

– Det var en bra övning som tydligt visade vilka utmaningar vi ställs inför vid ett angrepp. Det är också bra att öva tillsammans med andra kommuner, för vi möter ju samma utmaningar. Viktigt att vi kan samverka här och hjälpas åt att ta fram gemensamma lösningar. Det kommer ta ett tag innan vi är där, men det här känns som en bra start på arbetet, säger Annika Strand.

Kontakt