Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

50 000 har gått webbkurs om våld

Bild på provtagningsrör

Illustratörer: Daniel Lindqvist och Steve Woodruff.

Webbkursen om våld, som ger grundläggande kunskap om våld i nära relationer, har nått 50 000 användare i Sverige. I Dalarna har nästan 500 personer gått kursen och nu hoppas Länsstyrelsen att ännu fler ska upptäcka och gå kursen.

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna Webbkurs om våld för drygt tre år sedan. I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

Hoppas kunna nå fler i Dalarna

Nästan 500 personer har gått kursen i Dalarna och nu hoppas Länsstyrelsen att fler ska upptäcka och gå kursen.

”Att gå kursen är ett snabbt och enkelt sätt att få grundläggande kunskap inom området, den passar även bra som introduktion till nyanställda. I Dalarna är det ungefär 500 personer som gått kursen redan och vi hoppas att fler går den för att öka kunskapen i länet” säger Rusmira Perez Dervisic som är strateg inom våld i nära relationer på länsstyrelsen.

Kursen har haft stor betydelse för att höja kunskapsnivån, i synnerhet bland yrkesverksamma. Den största gruppen som gått kursen arbetar inom socialtjänsten, den näst största gruppen är personal från hälso- och sjukvården samt tandvården.

Webbkursen om våld på webbkursomvald.selänk till annan webbplats

Fakta om kursen:

  • Webbkursen om våld ger baskunskaper i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • Kusen har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna gemensamt.
  • Alla kan gå kursen. Den är kostnadsfri och tar max tre timmar att genomföra.
  • Av de 50 000 som gått kursen så har 10 600 gått den i grupp.
  • Vanligaste kategorierna bland användare: Socialtjänst 48 %, Hälso- och sjukvård och tandvård 16 %, Övriga (till exempel privatpersoner) 9 %, Studenter 8 %, förskola och skola 4 %.

Kontakt