Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dalarna har fått elva nya naturreservat

Äldre granskog i Risberget, rik på hänglav.

Äldre granskog i Risberget, rik på hänglav. Risberget är ett av de elva nya naturreservaten i Dalarna. Foto: Jan Bengtsson

Nästan 4 000 hektar ny mark har blivit skyddad efter beslut den 13 december. De elva reservaten bildas för att skydda unik natur, växter och djurliv i vårt län. Sedan tidigare har Dalarna över 330 naturreservat, som är hem åt många hotade och sällsynta växter och djur, och är öppna för allmänheten att besöka.

Unik natur som skyddas

De nya reservaten innehåller allt från artrika ängsmarker i Tures äng i Borlänge kommun till brandpräglad tallskog i Nifelhem i Rättviks kommun. Ett annat nytt reservat är Risberget som ligger i Malung-Sälens kommun. Här ligger en högst levande fäbod, där korna går fritt i reservatet om somrarna och har gjort det sedan 300 år tillbaka. Härifrån sändes ett avsnitt av Sveriges Radios populära program Naturmorgon i somras.

– Risberget är en alldeles särskild plats. Utöver att här finns en levande fäbod med betande djur i skogen kring den, så är här väldigt vackert och här finns många spännande arter. Sluttningarna ner mot fäbodarna är klädda med lavbehängd och variationsrik gammal granskog. Med lite tur träffar du den vackra och sällskapliga lavskrikan, och på många av stammarna ses ringmönster som uppstått när den tretåiga hackspetten varit ute och letat efter mat, berättar Kristin Persdotter som är reservatshandläggare för Risberget.

De nya reservaten

Dalarnas elva nya naturreservat är:

Kockoraberget (Ludvika)

Tures äng (Borlänge)

Rotsjön (Falun)

Sörmyren-Hynsån (Falun)

Nifelhem (Rättvik)

Grå-Larsknipen (Malung-Sälen)

Risberget (Malung-Sälen)

Brändberget (Malung-Sälen, delvis även i Mora)

Skärmyrloken (Älvdalen)

Trygåskölen (Älvdalen)

Översjöåsen (Älvdalen)

Skyltar kan dröja

– Reservaten kommer inte att vara gränsmarkerade eller ha fått sin skylt med beskrivning av området med en gång. Det kan dröja upp till ett år innan allt är klart, men man kan redan nu besöka våra nya reservat, naturen finns ju redan där, säger Kristin Persdotter.

Kontakt