Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationell delegation till Dalarna

Bild på mötesdeltagare vid studiebesök hos bostadsrättsföreningen promenaden.

Bild på mötesdeltagare vid besök hos bostadsrättsföreningen Promenaden i Falun. Foto: Länsstyrelsen

Den 12–13 december står Länsstyrelsen som värd för gäster från Estland, Lettland, Ryssland, Polen och Tyskland. Besökarna kommer till Dalarna för att lära sig mer om hur vi arbetar med energieffektivisering. Inom ramen för Interregprojektet CAMS ska gruppen också diskutera hur en gemensam standard för energikartläggningar kan se ut.

– För att nå våra energi- och klimatmål behöver fler energieffektiviserande åtgärder genomföras. Första steget vid en energieffektivisering är att göra en energikartläggning där man tar reda på hur mycket energi som används och till vad, säger Marit Ragnarsson från Länsstyrelsen i Dalarnas län, projektledare för Interreggprojektet CAMS.

Länsstyrelsen har i många år arbetat aktivt för att hjälpa små- och medelstora företag och fastighetsbolag att göra energikartläggningar.

– Trots att vi i princip alltid hittar lönsamma åtgärder så är det många organisationer som ännu inte gjort en energikartläggning. Bara i Dalarna uppskattar vi att det finns ca 600 ytterligare företag som skulle behöva göra det, och lika många bostadsrättsföreningar. Det betyder att vi måste hitta kostnadseffektiva sätt som gör ett mer storskaligt arbetssätt möjligt, säger Marit.

Syftet med projektet CAMS är att ta fram en sådan standard för energikartläggning. Mötet i Falun är en uppstart för projektets deltagare. Som en del i programmet har deltagarna idag besökt bostadsrättsföreningen Promenaden i Falun.

På arton år har föreningen sänkt sin förbrukning från 1 207 MWh fjärrvärme till 135 MWH. 2002 betalade man 966 000 kr per år för uppvärmningen, idag ligger den kostanden på ca 100 000 kr. Framgångsfaktorerna beskrivs som en mix av flera viktiga insatser, som byte av stam- och radiatorventiler, nya pumpar, individuell mätning och debitering av el till varje lägenhet, installation av solpaneler, tilläggsisolering av vindsutrymmen, med mera. Föreningen har gjort stora investeringar, men kan ändå räkna med ett överskott på mellan 70 000 och 140 00 kr per år. Samtidigt som de har sparat stora mängder energi.

Kontakt