Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler alternativ till bensin tack vare nystart för Klimatklivet

Bild på bil som tankas med biogas

Bild på bil som tankas med biogas. Foto: Jan Kansanen, Mostphotos.

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Efter förra valet pausades arbetet med att behandla nya ansökningar. Tack vare en nysatsning från regeringen får sju ansökningar från Dalarna nu dela på 6,8 miljoner kronor i stöd. Mest pengar går till investeringen i en biogasmack i Säter.

I riksdagens vårbudget 2019 avsattes ytterligare 750 miljoner kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor och att nya ansökningar därmed får stöd. Idag har Naturvårdsverket fattat beslut om hur delar av de nya medlen ska fördelas.

För Dalarna betyder det att hittills har sju av arton ansökningar beviljats stöd om totalt 6,8 miljoner kronor. Den största satsningen görs i Säter där Nordic Gas Solutions AB får 5,9 miljoner kronor till investeringen i en ny biogasmack.

– Sedan tidigare finns det en biogasmack i Borlänge och tre andra ansökningar om biogasmackar har beviljats i Falun och Borlänge, men de har ännu inte byggts. Det är positivt att det tas fram fler och fler förnyelsebara alternativ till länets fordon, och i fler orter. Säters kommun är mycket positiva till biogasmacken och vill själva köpa biogasbilar. Dessutom har Naturvårdsverket beslutat om stöd till nya laddstationer i Mora, Falun och Smedjebacken, säger Annika Varghans, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

De åtgärder som stöds via Klimatklivet kan visa vägen och inspirera andra att höja ambitionen i klimatarbetet.

─ Vi ser ett ökat engagemang både i näringsliv och offentlig sektor att ställa om till fossilfria transporter. Genom Klimatklivet kan vi möta det behovet och samtidigt stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv, säger Carl Mikael Strauss, chef för klimatklivesenheten på Naturvårdsverket.

Läs mer om Naturvårdsverkets beslut här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt