Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsbeslut IPCO Sweden AB - Sandvikens kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 29 oktober 2019 meddelat IPCO Sweden AB tillstånd till fortsatt tillverkning av stålband och relaterande tillbehör till dessa inom fastigheterna Järnverket 5:1 och 5:2 i Sandvikens kommun. Bolaget får tillstånd till att förvara totalt 150 m3 skärvätskor vid ett och samma tillfälle. Beslutet finns tillgängligt hos folkbiblioteket i Sandviken och hos Länsstyrelsen Dalarna. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen, 791 84 Falun eller dalarna@lansstyrelsen.se, senast den 3 december 2019. Ärendenummer 551-15402-2018 bör anges.

Kontakt