Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Omprövning av kompostanläggningen i Tuna Hästberg - borlänge kommun

Miljöprövningsdelegationen kommer att fatta beslut i ärende om omprövning av tillstånd enligt miljöbalken för Tuna Hästberg Fastighets AB komposteringsverksamhet i Tuna Hästberg. För information och möjlighet att lämna synpunkter hålls ett sammanträde för berörda och allmänhet tisdagen den 3 december 2019 i bystugan i Tuna Hästberg. Lämna gärna synpunkter skriftligt senast 19 november 2019 till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Ange ärendenummer 551-7387-2018.

Anmäl deltagande vid sammanträdet på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida www.lansstyrelsen.se/dalarnalänk till annan webbplats på startsidan under ”kommande händelser” eller till Karin Almqvist, tel 010-225 04 72.

Kontakt