Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsbeslut Maserfrakt AB - Ovanåkers kommun

 Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 10 oktober 2019 meddelat Maserfrakt AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Ovanåkers Kyrkby 2:1 i Ovanåkers kommun. Tillståndet omfattar brytning av 700 000 ton berg och morän t o m 2044-09-30. Beslutet finns tillgängligt hos Edsbyns bibliotek samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se  eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 14 november 2019. Ärendenummer 551-4580-2019 bör anges.

Kontakt