Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsbeslut Mikael Morelius - Hedemora kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 3 oktober 2019 meddelat Mikael Morelius tillstånd till att utöka djurhållningen med värphöns från 200 djurenheter (DE) till 1 000 DE på fastigheten Svinö 21:5 i Hedemora kommun. Beslutet finns tillgängligt hos Hedemora kommun Rådhuset, Stora torget samt hos Länsstyrelsen Dalarna.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen, 791 84 Falun eller dalarna@lansstyrelsen.se, senast den 8 november 2019. Ärendenummer 551- 15286-2018 bör anges.

Kontakt