Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsbeslut Erik Hellkvis AB - Gagnefs kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 3 oktober 2019 meddelat Erik Hellkvist AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Bodarna 6:12 i Gagnefs kommun. Tillståndet omfattar brytning av 3 600 000 ton berg t o m 2044-09-30. Beslutet finns tillgängligt hos kommunkansliet i Gagnefs kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se  eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 7 november 2019. Ärendenummer 551-4151-2019 bör anges.

Kontakt