Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsansökan Dala Frakt AB - Malung-Sälens kommun

Dala Frakt AB har hos miljöprövningsdelegationen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva täktverksamhet inom fastigheten Nordanåker 71:1 i Malung-Sälens kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos kommunkansliet i Malung-Sälens kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 791 84 Falun, senast den 8 november 2019. Ärendenummer 551-9455-2019 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt