Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vinterns varginventering startar – dags att samla in vargspillning!

Bild på en varg.

Nu är det dags för årets varginventering! Foto: Maria Katarina Wolf Svanström/Mostphotos

Länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet ska i år göra en särskild insats under den årliga vinterinventeringen av varg och samla in vargspillning. Alla som är intresserade är välkomna att hjälpa till.

Liksom för två år sedan ska Länsstyrelserna, med hjälp av Svenska Jägareförbundet, göra en extra insats i samband med den årliga vinterinventeringen av varg 2019/20. För att hitta så många individer som möjligt ska all vargspillning som hittas samlas in och analyseras. Genom DNA-analys kan man inte bara se vilken individ som lämnat spillningen, utan även i vilket revir vargen är född.

Vid den ordinarie vinterinventeringen av varg inventeras i första hand revirmarkerande par och familjegrupper med eller utan årsvalpar. För att få en uppskattning av det totala antalet vargar, inklusive andra stationära vargar och vandringsvargar, multipliceras antalet familjegrupper med årsvalpar med 10.

Målet med den extra inventeringen är att se hur mycket data som behöver samlas in för att kunna uppskatta populationens storlek genom fångst-återfångst modeller eller omräkningsfaktorer.

Att samla in spillning

En liten bit, ca 1 cm3, samlas i ett provrör med torkmedel som kan fås från Länsstyrelsen eller Svenska Jägareförbundet. Provröret skickas sedan in till Länsstyrelsen i ett förfrankerat svarskuvert och Länsstyrelsen registrerar provet i databasen Rovbase (www.Rovbase.selänk till annan webbplats). I Rovbase kan man se provet och senare också vad det gett för resultat.

Alla är välkomna att bidra till inventeringen!

Provrör kan fås av:

  • Länsstyrelsens naturbevakare (se karta över bevakarområden - länk längre ner på sidan)
  • Länsstyrelsen – kontakta inventeringsansvarig Lena Berg
  • Jägareförbundets kretsansvariga

Här kan du beställa provrör

Provrör kan lämnas till:

  • Länsstyrelsens naturbevakare (se karta över bevakarområden - länk längre ner på sidan)
  • Länsstyrelsen i Falun (Åsgatan 38)
  • Jägareförbundets kretsansvariga.

Alla rovdjursobservationer, inklusive spillningar, kan rapporteras på www.Skandobs.selänk till annan webbplats

Länkar med mer information:

Om inventeringen på Jägareförbundet Dalarnas hemsidalänk till annan webbplats

Fakta om varg på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Rapport från varginventeringen 18/19 och mer information om varginventering på SLU:s hemsidalänk till annan webbplats

Om inventeringsmetodiken på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Kontakt