Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsbeslut Rsjö Kross AB - Hudiksvalls kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 26 september 2019 meddelat Råsjö Kross AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Hudiksvalls-Bäck 14:63 m fl i Hudiksvalls kommun. Tillståndet omfattar brytning av 10 000 000 ton berg t o m 2044-09-30. Beslutet finns tillgängligt hos Hudiksvalls bibliotek samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se  eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 31 oktober 2019. Ärendenummer 551-2848-2019 bör anges.

Kontakt