Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsbeslut Älvdalens Vatten och Avfall AB - Älvdalens kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 26 september 2019 meddelat Älvdalens Vatten och Avfall AB (556794-1561) tillstånd till fortsatt rening av avloppsvatten på fastigheten Floåsen 14:20 i Älvdalens kommun. Beslutet finns tillgängligt hos Kontaktcenter Älvdalens kommun samt hos Länsstyrelsen Dalarna.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen, 791 84 Falun eller dalarna@lansstyrelsen.se, senast den 31 oktober 2019. Ärendenummer 551-15228-2018 bör anges.

Kontakt