Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ylva Thörn och Sara Jons kollar in i kameran

Landshövding Ylva Thörn och Ljungbergsfondens vd Sara Jons hälsar representanter från både grundskola, högskola och basindustri välkomna till Falun för diskussion om gemensamma utmaningar och möjligheter.

Den 19 september samlade landshövding Ylva Thörn och Ljungbergsfondens vd Sara Jons deltagare från grundskola, högskola och industri för samtal om framtidens kompetensbehov och utbildningar. Mötet är starten för ett nytt forum där hela kedjan, från utbildning i de lägre åldrarna till länets viktiga basindustri, för första gången samlades för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter.

– På Ljungbergsfonden har vi sedan länge arbetat med grundskola, högskola och basindustrin. För oss är det en självklar kedja där alla är ömsesidigt beroende av varandra. Samtidigt har vi sett att det saknas ett forum där alla aktörer samlas för att diskutera de utmaningar som vi möter och tar fram förslag på hur vi kan lösa dem tillsammans, säger Sara Jons.

Möjligheten för länets invånare att matcha kraven som ställs i dagens högteknologiska basindustri är en nyckelfråga för länets utveckling. Det är också en fråga som engagerar Dalarnas landshövding Ylva Thörn.

– Det här är ett viktigt arbete som vi måste göra tillsammans. Dalarna är ett starkt exportlän där basindustrin har en stor betydelse. Historiskt har basindustrin format vårt samhälle och den har en fortsatt viktig betydelse för länet och landets framtid. I den globala konkurrensen som företagen möter krävs det att alla aktörer bidrar och drar åt samma håll för att vi ska lyckas.

Sara menar att det handlar om att tillsammans titta på de strukturer som finns för att hitta luckorna och se möjligheterna.

– Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom både utbildningsväsendet och industrin. Det viktiga är att vi prioriterar rätt saker, att våra satsningar stödjer varandra så att vi kan få ut så stor effekt som möjligt.

Under dagens samlades:

 • Ylva Thörn, landshövding, Dalarna
 • Per Lyrvall, sverigechef, Stora Enso
 • Jenny Gothardsson, områdeschef, Boliden Mineral
 • Mia Eriksson, platschef, SSAB Borlänge
 • Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna
 • Johan Sterte, rektor, Karlstads Universitet
 • Anders Jidesjö, forskningsledare ROSE, Linköpings Universitet
 • Johan Svedmark, skolchef, Falu Kommun
 • Lars Walter, chef för Bildningssektorn, Borlänge Kommun
 • Tomas Hartikainen, förvaltningschef, Utbildning Gävle
 • Sara Jons, vd, Ljungbergsfonden

Kontakt