Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsansökan Bergkvist-Insjön AB - Leksands kommun

Bergkvist-Insjön AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för fortsatt drift av panncentralen på fastigheten Holen 4:16 i Leksands kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Leksands kommun, kommunkansliet samt hos Länsstyrelsen Dalarna. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 10 oktober 2019. Ärendenummer 551- 7125-2019 bör anges.

 

Kontakt