Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsbeslut Eolus Vind AB - Ockelbo kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 29 augusti 2019 beslutat om förlängd igångsättningstid för vindkraftpark Stor-Vrången i Ockelbo kommun. Eolus Vind AB ansökte om ändring av gällande tillstånd, till uppförande och drift av 23 vindkraftverk, som bl a innebar en höjning av vindkraftverken från tillåtna 150 meter till 180 meter och en minskning av antalet verk till 13 st. Sedan Ockelbo kommun avslagit ansökan begränsades prövningen till att endast omfatta en förlängning av igångsättningstiden.

Beslutet och tillhörande handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Ockelbo folkbibliotek samt hos Länsstyrelsen Dalarna. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen, 791 84 Falun eller dalarna@lansstyrelsen.se, senast den 3 oktober 2019. Ärendenummer 551-9339-2017 bör anges.

Kontakt