Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - förlängd igångsättningstid wpd Onshore Tandsjö AB - Ljusdals kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ar den 18 mars 2015 2015 beslutat med stöd av 24 kap 2 § andra stycket miljöbalken att förlänga igångsättningstiden i tillståndet för wps Onshore tandsjö AB (org nr 556743-2777) att uppföra vindkraftparken Tandsjö på fastigheten Tandsjö 7:1 i Ljusdals kommun med fem år. Verksamheten ska därmed ha satts igång senast den 5 juli 2022, annars förfaller tillståndet i de delar som inte har genomförts vid den tidpunkten. Bolaget ska meddela tillsynsmyndigheten och länsstyrelsen när tillståndet har tagits i anspråk. beslutet finns tillgängligt hos Receptionen, kommunkansliet i Ljusdals kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarna. Den som är missnöjd med med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen, 791 84 Falun eller dalarna@lansstyrelsen.se, senast den 25 september 2019. Ärendenummer 551-2175-2015 bör anges.

Kontakt