Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att söka nya statsbidrag till Tidiga insatser för asylsökande

Man står i bibliotek och läser i bok

Tidiga insatser ska påskynda etablering och göra väntetiden för asylsökande mer meningsfull. I Dalarna kommer Länsstyrelsen under årets andra utlysningsomgång dela ut

2 668 214 kr i statsbidrag till offentlig och ideell verksamhet som arbetar för att stärka asylsökandes etablering i det svenska samhället. Sista ansökningsdag är 20 september.

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland annat för att korta vägarna till en framtida etablering för den som får uppehållstillstånd.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, kommuner, kommunalförbund och trossamfund, för verksamhet som bedrivs under 2019 och 2020 och som syftar till att främja:

  • kunskaper i svenska språket
  • kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  • hälsa.

Mer information om Tidiga insatser för asylsökande och hur ni ansöker om bidraget hittar ni här.länk till annan webbplats

Kontakt