Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsasökan Slotts Lax AB - Mora kommun

Slotts Lax AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad drift av fiskodling på fastigheterna Björka 52:2 och 52:1 i Mora kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Mora kommun Kommunkansliet samt hos Länsstyrelsen Dalarna. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 25 september 2019. Ärendenummer 551-1595-2019 bör anges.

Kontakt