Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kan man odla fisk och frukt i en lada?

Björn Oliviusson, Refarm Linné, Sten-Rune Lundin, Länsstyrelsen och Amelie Sahlin, Region Dalarna.

Björn Oliviusson, Refarm Linné, Sten-Rune Lundin, Länsstyrelsen och Amelie Sahlin, Region Dalarna. Foto: Tobias Barle, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Under onsdagen den 14 augusti anordnades en heldag med information och inspiration kring akvaponik – att odla fisk tillsammans med frukt och grönsaker inomhus. Bakom dagen stod Länsstyrelsen och Refarm Linné, en förening som arbetar för hållbar livsmedelsproduktion, proteinskiften och konsumtion.

Olika aktörer, bland andra Dalarna Science Park och Region Dalarna men även privatpersoner, hade samlats på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik för att lära sig mer om akvaponik, hur det fungerar och vilka möjligheter det kan ge.

Allt tas tillvara

Akvaponik handlar om att sätta ihop delar som redan finns i naturen – fisk, bakterier och växter – på ett väldigt effektivt sätt. De olika delarna av produktionen bidrar på sitt sätt till att skapa en hållbar kedja.

– Det fungerar så att fiskarna bajsar, bakterierna bryter ner bajset så att näring frigörs, näring som tas upp av växterna. Växterna renar vattnet och det går tillbaka till fiskarna. Det enda som kommer in i systemet är fiskmat och vatten, ingenting släpps ut, berättar Björn Oliviusson på Refarm Linné. Sedan finns det stora fördel med att odla akvaponiskt – du kan göra det mer eller mindre var som helst, kanske i en övergiven lada eller ett parkeringshus. Du kan dessutom också odla året runt eftersom du gör det inomhus och inte påverkas av väder och utomhustemperaturer.

Närodlad fisk

Amelie Sahlin som är enhetschef för samhällsbyggnad på Region Dalarna, tycker att en satsning på akvaponi i Dalarna är en bra idé.

– Det finns många mervärden med närodlad mat i Dalarna och det finns all möjlighet att utöka vår livsmedelsproduktion med mera landbaserad fiskodling som dessutom ger mera grönsaker i ett cirkulärt system. Det kräver god samverkan mellan näringsliv, utbildningsanordnare och myndigheter för att skapa förutsättningar för de företag som vill vara med och utveckla detta för en ökad hållbar livsmedelsproduktion i Dalarna.

Länsstyrelsen samlar

— Vår roll i det här är att arrangera och inspirera. Att visa vad andra har gjort tidigare och att det går att genomföra. Sedan är det upp till företagen att ta det vidare, säger Sten Rune, enhetschef för Agenda 2030 på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi jobbar ju med att genomföra vår livsmedelsstrategi och att satsa på kompetensutveckling och hållbar livsmedelsproduktion i Dalarna.

Den som vill veta mer om akvaponik och vad det kan innebära för landsbygdsutveckligen i Dalarna kan läsa mer i boken Fisk i huslänk till annan webbplats som Refarm Linné gett ut.

Kontakt