Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsbeslut Hinsbo Schakt AB - Ludvika kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 16 juli 2019 meddelat Hinsbo Schakt AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Ludvika Gård 8:2 i Ludvika kommun. Tillståndet omfattar brytning av totalt 3 500 000 ton berg och morän t o m 2044-07-31. Beslutet finns tillgängligt hos kommunkansliet i Ludvika samt hos Länsstyrelsen Dalarna.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen, 791 84 Falun eller dalarna@lansstyrelsen.se, senast den 20 augusti 2019. Ärendenummer 551-1852-2019 bör anges.

Kontakt