Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Ändringstillstånd wpd Onshore Stöllsäterberget - Malung-Sälens kommun

wpd Onshore Stöllsäterberget har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för vindkraftspark Stöllsäterberget på gränsen mellan Torsby kommun i Värmlands län och Malung-Sälens kommun i Dalarnas län. Ansökan om ändringstillstånd innebär en höjning av redan tillståndsgivna vindkraftverk från 200 meters höjd till högst 250 meters höjd, samt en minskning av antalet vindkraftverk från 15 vindkraftverk till högst 12 vindkraftverk. Projektområdet ligger ca 40 km nordost om Torsby, ca 25 km sydväst om Malung och ca 11 km nordost om närmaste samhälle, Stöllet. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos kommunkansliet i Torsby kommun, kommunkansliet i Malung-Sälens kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarna. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Dalarna.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 30 september 2019. Ärendenummer 551-15323-2018 bör anges.

Kontakt