Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett handslag för fortsatt samverkan om förvaltningsverktyget

Renar i flock

Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna i de fem nordligaste länen och Naturvårdsverket är överens med Sametinget om viktiga principer och utgångspunkter i arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Riksdagen har beslutat att toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjurs ska vara maximalt 10 procent räknat på en samebys faktiska renantal (vinterhjord). Renantalet baseras på fastställda renlängder som lämnats in till Länsstyrelsen och utgörs av årliga renräkningar av vinterrenhjorden (efter slakt).


Vid ett möte den 10 januari träffades en viktig överenskommelse mellan Länsstyrelserna i de fem nordliga länen (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna), samt Naturvårdsverket och Sametinget.

Överenskommelsen innebär att myndigheterna är överens om ett antal grundläggande principer inför det fortsatta gemensamma arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Handslaget innebär att parterna erkänner och respekterar två utpekade underlag som grund för det fortsatta arbetet. Dessa är:

  • Produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas renförluster
  • Resultaten från det nationella inventeringssystemet för stora rovdjur


— Det är väldigt positivt att vi nått denna överenskommelse säger Ylva Thörn, landshövding i Dalarna.

— Överenskommelsen innebär också att parterna är överens om att bidra till och förbättra underlagen, säger Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget.

Kontakt