Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Akut foderbrist för betande djur

Foto: Camilla Zilo, ko, kor

Den långvariga värmen och torkan orsakar akut brist på foder till betande djur i landet. Läget är kritiskt också i Dalarnas län.

Bristen på bete och foder ökar i takt med den extrema värmen och andraskörden löper stor risk att torka bort även den. I och med det blir det stor brist på vallfoder och halm till de betande djuren under höst och vinter, vilket kommer att kunna leda till djurskyddsproblem. Vallskördarna har hittills i år minskat enormt och det behövs ordentligt med regn för att återväxten i markerna ska komma igång igen.

Mark som normalt sett inte skördas, kan komma att behövas nu. Därför är det viktigt att alla samarbetar för att hjälpa varandra med bete och foder. Det kan exempelvis ske genom att låta djurhållare ta skörd från all tänkbar mark. Länsstyrelsen har också gett tillstånd att tidigarelägga slåtter av trädor, dvs redan från nu, och uppmanar också till förmedling av grovfoderarealer som inte tänkt skördas till de som har brist.

Ett samverkansmöte har genomförts för att inventera läget i länet. I västra Dalarna är den första skörden av grovfoder under kontroll medan övriga länet har kunna bärga ca 70 % jämfört med normalår. Nu är dock återväxten dålig och det som växer har lågt näringsinnehåll. Länsstyrelsen har regelbunden kontakt med övriga län, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och kommer i veckan bjuda in berörda företagare till ett möte i augusti, för att gemensamt med relevanta aktörer planera inför en möjlig foderbrist med såväl konsekvenser för djur som för näringen som sådan.

Fler åtgärder för att mildra foderbristen

Några ytterligare rekommendationer för att mildra foderbristen är att göra markbyten om det är möjligt och att slå vallarna. Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än vanligt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Att slå vallarna nu ger chans till en återväxt och en tredje eller fjärde skörd när regn kommer. Foder går även att köpa och sälja på internet genom exempelvis proteintipset.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en handelsplats för svenska fodergrödor. Kontakta också gärna LRF:s regionkontor i Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du har tips om foder eller bete i länet.

Anmäl dig gärna till Facebook-grupperna Foderhjälpen 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Betesmark åt betesdjurenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan ni dela med er av tips och råd kring såväl foder som betesmarker. Är du djurhållare och behöver stöd och hjälp? Kontakta LRF omsorgsgrupp/bondekompis.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På sin webbplats har LRF samlat information om torka och foderbrist.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs mer om torka och foderbrist på Krav:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt