Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Borlänge Energis slurrymaskin tar Klimatkliv med sin biogasproduktion

Christian Olhans står ovanför den nybyggda slurrymaskinen vid Fågelmyra återvinningsstation i Borlänge.

Christian Olhans, avfallschef, visar den nybyggda Slurrymaskinen vid Fågelmyra återvinningsstation i Borlänge. Foto: Therésa Persson

2015 beviljades Borlänge Energi 1,8 miljoner kronor av Klimatklivet, en nationell miljösatsning med syfte att minska koldioxidutsläpp som påverkar klimatet.

 

- Vi är väldigt nöjda och stödet från Klimatklivet betyder jättemycket för vår verksamhet. Tack vare dem vågade vi investera i den här slurrymaskinen som producerar biogas, berättar Christian Olhans, avfallschef Borlänge Energi.

Det här är inte bara en vinst för Borlänge Energi, utan för hela länet menar Olhans och berättar att alla 15 dalakommuner samverkar.

- Redan nu levererar 13 kommuner sitt matavfall hit till Fågelmyra återvinningscentral och Ludvika och Säter är på gång. Just nu är dagsskörden matavfall 80-100 ton, vilket blir 15 000 ton matavfall per år. Det är en del, säger Christian Olhans när Länsstyrelsen i Dalarnas län besöker centralen.

Han berättar att Borlänge Energi sökte stöd från Klimatklivet i den första omgången hösten 2015 för en så kallad slurrymaskin, en maskin som förbehandlar matavfall som ska underlätta för biogasproduktion.

Stödet från Klimatklivet avgörande

De fick beviljat 1 870 000 kr (ca 10%) från Naturvårdsverket, för en investering på totalt nästan 20 miljoner. Och även om stödet inte var så stort så var det ändå det som blev avgörande och fick beslutet att tippa över i rätt riktning.

- Det är tack vare stödet från Klimatklivet som vi vågade investera i Slurrymaskinen. Biogas är framtiden och med reduktionsplikten* som träder i kraft 1 juli i år, så är det många verksamheter som kommer söka sig till Biogas, säger Christian Olhans och fortsätter:

- Det är naturligt och där det finns människor, finns det biogas. Och där det inte finns människor behövs inte heller biogas, det är en ganska enkel ekvation. Det måste hända mer i transportsektorn, tror han.

Slurrymaskinen bidrar med förnybar energi

Slurrymaskinen och efterföljande gasproduktion bidrar med cirka 20 GWh (Gigawattimmar) förnybar energi och sparar över 110 000 ton koldioxid till atmosfären under sin tekniska livslängd på minst 25 år. Detta jämfört med om matavfallet gått till förbränning och andra fossila bränslen använts istället för biogas.

- Det här bidrar till att sluta kretsloppen och utnyttja lokalproducerad energi. Det går att använda biogas till värme och el men det bästa är att göra fordonsgas och ersätta fossila drivmedel. Det blir också en rötrest efter biogasproduktion som är mycket bra näring till våra åkrar och den godkänns också till KRAV-odling, säger Olhans.

 

* Reduktionsplikt - För att främja användningen av biodrivmedel inför regeringen reduktionsplikt. Alla drivmedelsleverantör kommer därför att behöva minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med 40 procent till 2030. Det blir ett mer långsiktigt styrmedel än nuvarande skattenedsättning, eftersom det kan ändras med kort förvarning. Dessutom främjar reduktionsplikten biodrivmedel som har så liten klimatpåverkan som möjligt. Källa: Energimyndigheten

Fakta - slurrymaskinen

  • Slurrymaskinen sorterar ut metall, plast och tunga partiklar ur matavfallet. Avfallsmassan fuktas sedan upp i olika steg och likt en slurry skruvas, mals och centrifugeras den i processen att förvandlas till biogas.

  • Massan transporteras i nuläget till Huddinge för att bli biogas, men förhoppningen är att i framtiden kunna producera den i länet för att gynna miljön. "En Klimatklivetansökan ligger inne nu från Dala Biogas för en produktionsanläggning och beslut väntas i september", berättar Christian Olhans.

  • Maskinen stod klar i januari 2017 och har nu varit i drift över ett år. Den fungerar bra, några barnsjukdomar har uppstått men de rättas till efterhand.

Har du frågor om Klimatklivet? Kontakta oss på
Länsstyrelsen så svarar vi på dina frågor.

Kontakt