Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning utförd i Ludvika kommun med lyckat resultat

Naturvårdsbränning med rök bland träden

Foto: Anders Heurlin

Länsstyrelsen genomförde i söndags 1 juli en naturvårdsbränning på Skattlösbergs stormosse, cirka 2 mil väst om Ludvika. Länsstyrelsen i Dalarnas län informerar nu att bränningen gick bra och utfördes under lugna och kontrollerade former.

Bland annat var området omringat av 3 kilometer brandslang och som mest jobbade 25 personer aktivt under bränningen. En helikopter med balja fanns beredd att lyfta och kunde vara på plats inom 30 minuter om det hade behövts.

Eftersom bränningen genomfördes under eldningsförbud hade Länsstyrelsen skaffat dispens, vilket man kan få om man kan visa att man kan genomföra en bränning på ett väl planerat sätt utifrån de förutsättningar som råder vid tillfället.

Bränningsledaren hade kontinuerlig kontakt med Räddningstjänst under hela förloppet eftersom det hade uppstått bränder längs en järnväg i närområdet.

Daglig bevakning efter bränning

Nu när bränningen är klar fortsätter arbetet med eftersläckning av glödar i ytterkanterna och därefter daglig bevakning för att se att se till att allt är lugnt.

- Det kommer att ryka och pyra i området under flera dagar framöver, men det finns ingen risk för spridning. Länsstyrelsen kommer att ha folk på plats dagtid ända tills tre dagar har gått utan att rök har varit synlig. Därefter förklaras brännan kall, varvid Räddningstjänsten meddelas, säger Anders Heurlin på Naturförvaltningen, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsen avråder att röra sig i området

Eftersom det finns ett stort antal torrträd i området avråder Länsstyrelsen från att röra sig inom den brända ytan under de kommande veckorna. Först efter höstens stormar och vinterns snö bedöms området som lika säkert som vilken annan skog. Torrträden riskerar att falla lite då och då och ofta sker detta ljudlöst.

Naturvårdsbränning med smålågor i marken och rök bland träden.

Foto: Anders Heurlin

Naturvårdsbränning med rök bland träden och sotig mark efter avslutad bränning.

Foto: Anders Heurlin

Kontakt