Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om 2018 års licensjakt på björn

Brunbjörn mitt i skogen

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om årets licensjakt på björn där 48 björnar får fällas. Jakten är fördelad på fyra områden med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Två nyheter ingår också i beslutet.

Årets björnjakt startar den 21 augusti och varar som längst t o m 15 oktober. Jakten är fördelad på fyra områden med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena.

Hur många björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att den svenska björnstammen ska tillåtas att spridas söderut.

Nytt för i år är att Länsstyrelsen i Dalarnas län avsatt ett delområde inom område 1 (område 1a) för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.

- Med detta vill vi förebygga skador för rennäringen, säger Linda Vedin, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Tillåtet att använda halvautomatiska vapen

En annan nyhet för i år är att det, med stöd av licensjaktsbeslutet, blir tillåtet att använda halvautomatiska vapen med fem patroner i magasinet. Regeringen har beslutat om ändringar i jaktförordningen för att, med fler patroner i magasinet än två, öka säkerheten under björnjakten.

- Dalarna har ett långsiktigt förvaltningsmål på mellan 250-290 björnar som är fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation. Årets jakt innebär att vi ytterligare närmar oss det antalet, säger Linda Vedin.

Liksom förra året måste en fälld eller påskjuten björn rapporteras till Länsstyrelsen inom två timmar och jakt vid åtel kommer att vara tillåtet. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet.

Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober. Observera att tillstånd för åtel måste sökas från Länsstyrelsen innan åtel läggs ut.

Fakta om årets björnjakt

  • Årets björnjakt pågår mellan den 21 augusti och 15 oktober
  • 48 björnar får fällas
  • Delområde 1 har utvidgats söderut och ett nytt delområde finns inom delområde 1 runt renarnas kalvningsland
  • Nytt för i år är också att det blir tillåtet att använda halvautomatiska vapen med 5 patroner i magasinet

Kontakt